Over VVTO-E

VVTO-E is de veelgebruikte afkorting van ‘Vroeg Vreemde Talen Onderwijs – Engels’. Tot op heden is het voor Nederlandse basisscholen pas verplicht om Engels te onderwijzen vanaf groep 7, maar bij VVTO begint dat al (spelenderwijs) vanaf groep 1. Omdat steeds meer scholen hiertoe overgaan, is de wereld van het VVT-onderwijs volop in beweging. Hier vindt u actuele publicaties over de ontwikkelingen omtrent VVTO-E.

Kamermeerderheid voor uitbreiding VVTO

Op 25 maart 2015 steunde een Kamermeerderheid het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker om basisscholen de mogelijkheid te geven maximaal 15% van de lestijd in het Engels, Duits of Frans te geven.

Lees debatverslag »

Rijksoverheid

De kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker waarin hij de noodzakelijke uitbreiding van VVTO beargumenteert.

Lees kamerbrief »

Europees Platform – Nuffic

Als kenniscentrum voor internationalisering van het basis- en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen wil EP-Nuffic door het bevorderen van internationalisering de kwaliteit van het onderwijs versterken. Deze link biedt een schat aan informatie over VVTO:

Naar de website »

Flipp-project

Een veelgehoord maar achterhaald bezwaar tegen VVTO is dat de vroege aanraking met vreemde talen de beheersing van de moedertaal negatief zou beïnvloeden. Het Flipp-project van de Universiteiten van Utrecht en Groningen wist dat bezwaar te weerleggen.

Naar de website »

Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: een review van de onderzoeksliteratuur door Alessandra Corda, Chris Phielix, Eke Krijnen.

Lees review (pdf) »

Nationaal Expertisecentrum Leerplan Ontwikkeling (SLO)

Een overzicht van de kerndoelen van Engels in het basisonderwijs:

Naar de website »